XXII. medzinárodná konferencia ENVIRO Nitra 2017

23.03.2017 15:18:13 vložil Miloslav Mucha

Autor: Ing. Martin Pikalík, PhD.

Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Vás pozývajú na:

XXII. MEDZINÁRODNÚ VEDECKÚ KONFERENCIU

ENVIRO NITRA 2017

Kedy:  04. – 06. október 2017

Kde: Horský hotel AKADEMIK – Račkova dolina

Garant konferencie:

 • doc. Ing. Klaudia Halászová, PhD. – dekanka Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre
 • Prof. Krzysztof Gawroński, PhD, DSc. – dekan Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji - Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Cieľ konferencie:

Prezentácia vedecko-výskumných aktivít zúčastnených univerzít a vedecko-výskumných inštitúcií prioritne zameraných na oblasti výskumu:

 • vodné hospodárstvo krajiny,
 • ochrana a tvorba krajiny,
 • klimatické zmeny,
 • odpadové hospodárstvo,
 • pozemkové úpravy,
 • geo-priestorové informácie – aplikácie v krajinárstve

Pokyny k príspevku:

Názov príspevku k prislúchajúcej oblasti konferencie je potrebné zaslať do 31.7.2017 na adresu petra.cerna@uniag.sk

Zborník príspevkov nebude publikovaný, bude publikovaný iba zborník abstraktov.

Účastník si vyberie oblasť zaradenia vedeckého článku:

 • Vodné hospodárstvo krajiny
 • Ochrana a tvorba krajiny
 • Klimatické zmeny
 • Odpadové hospodárstvo
 • Pozemkové úpravy
 • Geo-priestorové informácie aplikácie v krajinárstve

Ubytovanie:

Ubytovanie je zabezpečené v Horskom hoteli Akademik v termíne 04. - 06. november 2017 (2 noci). www.hotelakademik.sk

Späť