Zber a spracovanie komunálnych odpadov v Ponitrianskom združení obcí

vložil: Miloslav Mucha

ODBORNÁ EXKURZIA

Autor: Ing. Anna Báreková, PhD.

- pre študentov predmetu Nakladanie s odpadmi

- streda, 10. 10. 2018

- Envi-geos, s.r.o. Lužianky - skládka odpadu Rumanová - kompostáreň Výčapy Opatovce

- odchod autobusu: 8:15 hod. (areál SPU v Nitre - kotolňa)

- predpokladaný príchod: 12:30 hod.

Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav, Ing. Anna Báreková, PhD.

Späť