Kolegovia z VÚV TGM Brno

napísal

Medzinárodné vzťahy sú veľmi dôležité. S kolegami zo zahraničia pracujeme na rôznych projektoch. Nedávno k nám zavítali Mgr. Pavla Štěpánková, Ph.D., Mgr. Martin Caletka, Mgr. Radek Bachan, Mgr. Matej Hlavňa, pracovníci Výskumného ústavu vodohospodárskeho T. G. Masaryka Brno v rámci projektu AdaptaN II - Integrované přístupy adaptace krajiny Moravskoslezského kraje na změnu klimatu.

V rámci prednášok nám predstavili projekty zamerané na problematiku povodní, povrchový odtok, dokumentácia a kvantifikácia erózie pomocou kontaktných a bezkontaktných metód, či vodohospodárske kultúrne dedičstvo.

Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Ísť späť