Kultúrna krajina a pamiatky ľudovej architektúry

napísal

Autor: Simona Rábeková

Odborná exkurzia

- Kultúrna krajina a pamiatky ľudovej architektúry

- Dr.h.c. prof. Ing. Ján Supuka, DrSc.

- štvrtok, 10.05.2018, 7:00 - 19:00

- Banská Štiavnica a Sebechleby

Exkurzia je súčasťou predmetu Kultúra a percepcia krajiny. Exkurzia je povinná pre 1. ročník inžinierskeho štúdia.

Späť