LE:NOTRE Landscape Forum - 9. ročník medzinárodného krajinného fóra

napísal

Autor: Ing. Attila Tóth, PhD.

V dňoch 21.-25. 4. 2020 sa na Fakulte Architektúry STU v Bratislave uskutoční 9. ročník medzinárodného krajinného fóra LE:NOTRE Landscape Forum s hlavnou témou Cross-Border Landscapes between Slovakia, Austria and Hungary. Organizátormi podujatia sú LE:NOTRE Institute, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre (SPU Nitra), Slovenská technická univerzita v Bratislave (STU Bratislava) a Technische Universität Wien (TU Wien).

Cieľom podujatia je vytvoriť medzinárodnú interdisciplinárnu platformu pre stretnutie a intenzívnu spoluprácu odborníkov venujúcich sa krajine v oblasti vzdelávania, výskumu a inovatívnej praxe. Odborníci z rôznych krajín Európy budú diskutovať o problematike spoločného plánovania, tvorby, využívania a ochrany krajiny naprieč medzinárodnými hranicami. Program podujatia zahŕňa prednášky odborníkov, tematické pracovné workshopy, odbornú exkurziu v pohraničnej krajine a plenárne zasadnutie. Hlavnými témami pracovných skupín (workshopov) sú Cross-Border Landscape Vision, Sustainable Urban Growth and Green Infrastructure, Rural Fringe – Foodscapes and Nature Development, Heritage and Identities, Landscape and Democracy, Landscape and Economy.

Bližšie informácie sa priebežne zverejňujú na webovej stránke podujatia: http://forum.ln-institute.org/.

Späť