Monitoring fosforu vo vybraných profiloch Veverského potoka ako potencionálneho znečisťovateľa vodného diela Brno

napísal

Autor: Ing. Tatiana Kaletová, PhD.

VÝBEROVÁ PREDNÁŠKA

- Prednášajúci: Ing. Věra Hubačíková, Ph.D.

- 24. 10. 2019 o 13:30

- ZP (areál Zobor), Hospodárska 7, Nitra

- Prednášajúca pracuje na Mendelovej univerzite v Brne, Česká republika.
- Poslucháči sa oboznámia so spôsobom monitorovania fosforu vo vodnom toku, o znečistení spôsobenom fosforom a čistení vodného diela Brno.

Späť