Nadviazanie spolupráce s Western Norway University of Applied Sciences

napísal

Autor: Ing. Mária Bihuňová, PhD.

Katedra krajinného inžinierstva (KKI) na Fakulte záhradníctva a krajinného inžinierstva (FZKI) v záujme posilnenia spolupráce so zahraničnými inštitúciami v oblasti environmentálnych štúdií, zrealizovala v období apríl-november 2017 aktivitu podporenú z grantov EHP a Nórska zameranú na proces internacionalizácie vzdelávania, výmeny informácií na vedeckej a praktickej báze.

Cieľom projektu bolo nadviazanie aktívnej spolupráce medzi Slovenskou poľnohospodárskou univerzitou v Nitre a Western Norway University of Applied Sciences zameranou na mobilitu študentov a učiteľov, ktorá umožňuje študovať, vyučovať a realizovať spoločné výskumné projekty. Táto spolupráca bola potvrdená podpísaním dohody Erasmus+ Agreement. Podpísaná dohoda je prínosom pre súčasných i budúcich študentov oboch inštitúcií a vytvára priestor pre spoluprácu učiteľov a mladých výskumných pracovníkov oboch inštitúcií. Študentom FZKI sa otvoria možnosti zvýšenia úrovne vedomostí, získavanie osobných a profesionálnych zručností, zlepšenie anglického jazyka, nadviazanie nových kontaktov, zvýšenie možností zamestnať sa po ukončení štúdia. Učitelia a výskumní pracovníci budú profitovať z možností vytvorenia nových kontaktov na inštitúciách nórskeho partnera, spolupracovať na spoločných výskumných aktivitách, spoločne hľadať spôsoby, ako zlepšiť kvalitu vzdelávania na oboch stranách.

Počas tohto obdobia realizácie aktivity boli zorganizované stretnutia u nórskeho partnera, na domácej pôde, teda na FZKI a zahraničný partner sa aktívne zúčastnil aj medzinárodnej vedeckej konferencie Rastliny v urbanizovanom prostredí a krajine.

Ísť späť