Návšteva OLO Centra v bratislavskej Spaľovni odpadu spojená s odbornou prednáškou a prehliadkou spaľovne

napísal

Autor: Ing. Anna Báreková, PhD.

Odborná exkurzia

- Určené pre študentov predmetu Nakladanie s odpadmi

- 7. 12. 2017

- OLO Centrum, Vlčie hrdlo 72, 821 07 Bratislava

- odchod autobusu: 7.00 hod. (areál SPU - kotolňa)

- predpokladaný príchod: 12.00 hod.

- Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav, Ing. Anna Báreková, PhD.

Späť