Návšteva z Univerzity v Szegede - Szegedi Tudományegyetem

napísal

Dňa 15.6. 2022 navštívili v rámci Erasmus+ projektu Ústav záhradníctva kolegovia z Univerzity v Szegede - Szegedi Tudományegyetem (Dr. Tímea Süli-Zakar, Dr. Ferenc Lantos, Ingrid Melinda Gyalai – doktorandka). Súčasťou stretnutia bola aj návšteva VC Agrobiotech, kde si prezreli priestory Laboratória aplikovanej bakteriológie v sprievode jeho vedúcej prof. Ing. Kačániovej, PhD., ako aj Laboratórium nápojov.

Ísť späť