Nová odpadová legislatíva z pohľadu praxe

napísal

Autor: Ing. Anna Báreková, PhD.

Výberová prednáška

- Prednášajúci: RNDr. Peter Krasnec, PhD., MBA

- 28. november 2017 o 13.30 hod.

- ZP - prednášková miestnosť , Hospodárska 7, Nitra

Prednášajúci pôsobí ako konateľ a generálny riaditeľ AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o. Bratislava a zároveň zastáva funkciu prezidenta Asociácie podnikateľov v odpadovom hospodárstve

Späť