Obhajoba dizertačnej práce zo študijného programu Krajinné inžinierstvo - 24.08.2023

napísal

09:00h obhajoba dizertačnej práce práce RNDr. Petra Lukáča, doktoranda externej formy štúdia na Ústave krajinného inžinierstva FZKI SPU v Nitre.

Názov dizertačnej práce.: "Bilancia a možnosti recyklácie fosforu na mestských komunálnych čistiarňach odpadových vôd"

Miesto konania obhajoby: Ústav krajinného inžinierstva FZKI SPU v Nitre, cvičebňa ZM -01, Hospodárska 7 v Nitre

obhajoba dizertačnej práce RNDr. Petra Lukáča ,  doktoranda  externej formy štúdia  na  Ústave krajinného inžinierstva FZKI SPU v Nitre

 

Ísť späť