Obhajoby dizertačných prác

napísal

Autor: Ing. Andrea Matuškovičová

Pred komisiou pre obhajoby dizertačných prác zo študijného odboru 6.1.11 Krajinárstvo na Fakulte záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre sa bude konať dňa:

- 22. augusta 2019 o 9,00 h obhajoba dizertačnej práce Ing. Jakuba PAGÁČA, doktoranda dennej formy štúdia na Katedre krajinného plánovania pozemkových úprav FZKI SPU v Nitre

- 22. augusta 2019 o 11,00 h obhajoba dizertačnej práce Ing. Miroslavy SEDMÁKOVEJ, doktorandky externej formy štúdia na Katedre krajinného inžinierstva FZKI SPU v Nitre

Pred komisiou pre obhajoby dizertačných prác zo študijného odboru 6.1.10 Záhradníctvo na Fakulte záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre sa bude konať dňa:

- 23. augusta 2019 o 8,30 h obhajoba dizertačnej práce Ing. Jakuba DOBŠINSKÉHO, doktoranda dennej formy štúdia na Katedre ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva FZKI SPU v Nitre

- 23. augusta 2019 o 10,00 h obhajoba dizertačnej práce Ing. Mariána REHUŠA, doktoranda externej formy štúdia na Katedre zeleninárstva FZKI SPU v Nitre SPU v Nitre

Pred komisiou pre obhajoby dizertačných prác zo študijného odboru 6.1.11 Krajinárstvo na Fakulte záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre sa bude konať dňa:

- 28. augusta 2019 o 9,00 h obhajoba dizertačnej práce Ing. Štefana ADAMA, doktoranda externej formy štúdia na Katedre krajinného inžinierstva FZKI SPU v Nitre

- 28. augusta 2019 o 11,00 h obhajoba dizertačnej práce Ing. Vladimíra KIŠŠA, doktoranda dennej formy štúdia na Katedre krajinného inžinierstva FZKI SPU v Nitre

Späť