Obhajoby dizertačných prác zo študijného programu Krajinné inžinierstvo - 27.06.2024

napísal

09:00 h obhajoba dizertačnej práce Ing. Martiny Slávikovej, doktorandky dennej formy štúdia na Ústave krajinného inžinierstva FZKI SPU v Nitre.

Názov dizertačnej práce: "Výskum rozložiteľnosti vzoriek bioplastu NonOilen v procese kompostovania a posúdenia možností aplikácie výsledného kompostu na poľnohospodársku pôdu"

Miesto konania obhajoby: Envirocentrum FZKI SPU v Nitre, Hospodárska 7 v Nitre

obhajoba dizertačnej práce Ing. Martiny SLÁVIKOVEJ,  doktorandky  dennej formy štúdia  na  Ústave  krajinného inžinierstva FZKI SPU  v Nitre

11:00h obhajoba dizertačnej práce Ing. Natálie Botkovej, doktorandky dennej formy štúdia na Ústave hydrológie SAV,v.v.i. v Bratislave ako EVI FZKI SPU v Nitre

Názov dizertačnej práce: "Využtie organických materiálov na zlepšenie hydrofyzikálnych vlastností pôd"

Miesto konania obhajoby: Envirocentrum FZKI SPU v Nitre, Hospodárska 7 v Nitre

obhajoba dizertačnej práce Ing. Jozefa Saba, doktoranda externej formy štúdia na Ústave záhradníctva FZKI SPU v Nitre

Ísť späť