Obhajoby dizertačných prác zo študijného programu Krajinné inžinierstvo - 29.06.2023

napísal

09:30h obhajoba dizertačnej práce obhajoba dizertačnej práce Ing. Dávida Dežerického , doktoranda dennej formy štúdia na Ústave krajinného inžinierstva FZKI SPU v Nitre.

Názov dizertačnej práce.: "Identifikácia plôch rozhodujúcich z hľadiska tvorby povrchového odtoku s nepriaznivými účinkami na zastavané územia obcí"

Miesto konania obhajoby: Ústav krajinného inžinierstva FZKI SPU v Nitre, cvičebňa ZM -01, Hospodárska 7 v Nitre

obhajoba dizertačnej práce Ing. Dávida Dežerického , doktoranda dennej formy štúdia na Ústave krajinného inžinierstva FZKI SPU v Nitre

11:00h obhajoba dizertačnej práce obhajoba dizertačnej práce Ing. Petry Pipíškovej, doktorandky dennej formy štúdia na Ústave záhradníctva FZKI SPU v Nitre.

Názov dizertačnej práce.: "Vzájomná interakcia nájomných vzťahov k nehnuteľnostiam a projektu pozemkových úprav"

Miesto konania obhajoby: Ústav krajinného inžinierstva FZKI SPU v Nitre, cvičebňa ZM -01, Hospodárska 7 v Nitre

obhajoba dizertačnej práce Ing. Petry Pipíškovej, doktorandky dennej formy štúdia na Ústave krajinného inžinierstva FZKI SPU v Nitre

Ísť späť