Obhajoby dizertačných prác zo študijného programu Krajinné inžinierstvo - 30.06.2023

napísal

09:00h obhajoba dizertačnej práce obhajoba dizertačnej práceIng. Richarda Hanzlíka , doktoranda dennej formy štúdia na Ústave krajinného inžinierstva FZKI SPU v Nitre.

Názov dizertačnej práce.: "Výskum a riešenie ochrannej a retenčnej funkcie vybudovaných drenážnych systémov v súčasných podmienkach využívania krajiny"

Miesto konania obhajoby: Ústav krajinného inžinierstva FZKI SPU v Nitre, cvičebňa ZM -01, Hospodárska 7 v Nitre

obhajoba dizertačnej práce Ing. Richarda Hanzlíka , doktoranda dennej formy štúdia na Ústave krajinného inžinierstva FZKI SPU v Nitre

11:00h obhajoba dizertačnej práce obhajoba dizertačnej práce Ing. Adriána Vargu , doktoranda dennej formy štúdia na Ústave hydrológie SAV, v .v .i. ako EVI FZKI SPU v Nitre.

Názov dizertačnej práce.: "Výskum zmien základných ukazovateľov kvality vody vo vodárenskej nádrži Turček pri meniacich sa hydrometeorologických podmienkach počas roka"

Miesto konania obhajoby: Ústav krajinného inžinierstva FZKI SPU v Nitre, cvičebňa ZM -01, Hospodárska 7 v Nitre

obhajoba dizertačnej práce Ing. Adriána Vargu , doktoranda dennej formy štúdia na Ústave hydrológie SAV, v .v .i. ako EVI FZKI SPU v Nitre

13:00h obhajoba dizertačnej práce obhajoba dizertačnej práce Ing. Slavomíra Hološa , doktoranda dennej formy štúdia na Ústave hydrológie SAV, v .v .i. ako EVI FZKI SPU v Nitre.

Názov dizertačnej práce.: "Vplyv vegetácie, jej sukcesie a požiaru na hydrologické procesy v pôde"

Miesto konania obhajoby: Ústav krajinného inžinierstva FZKI SPU v Nitre, cvičebňa ZM -01, Hospodárska 7 v Nitre

obhajoba dizertačnej práce Ing. Slavomíra Hološa , doktoranda dennej formy štúdia na Ústave hydrológie SAV, v .v .i. ako EVI FZKI SPU v Nitre

Ísť späť