Obhajoby dizertačných prác zo študijného programu Záhradníctvo - 24.06.2024

napísal

09:00 h obhajoba dizertačnej práce Ing. Júlie Fabianovej, doktorandky dennej formy štúdia na Ústave záhradníctva FZKI SPU v Nitre.

Názov dizertačnej práce: "Hodnotenie úrodového potenciálu a kvality vybraných menej známych druhov koreňovej zeleniny po aplikácii biostimulantu na báze humínových látok"

Miesto konania obhajoby: Ústav záhradníctva FZKI SPU v Nitre, cvičebňa BZ-02, Areál SPU

obhajoba dizertačnej práce Ing. Júlie Fabianovej, doktorandky dennej formy štúdia na Ústave záhradníctva FZKI SPU v Nitre

10:30 h obhajoba dizertačnej práce Ing. Jozefa Saba, doktoranda externej formy štúdia na Ústave záhradníctva FZKI SPU v Nitre.

Názov dizertačnej práce: "Tvorba a modifikácia vlastností vína v technológii spracovania hrozna z Malokarpatskej vinohradníckej oblasti"

Miesto konania obhajoby: Ústav záhradníctva FZKI SPU v Nitre, cvičebňa BZ-02, Areál SPU

obhajoba dizertačnej práce Ing. Jozefa Saba, doktoranda externej formy štúdia na Ústave záhradníctva FZKI SPU v Nitre

Ísť späť