Obhajoby dizertačných prác zo študijného programu Záhradníctvo - 27.06.2023

napísal

08:00h obhajoba dizertačnej práce obhajoba dizertačnej práce Mgr. Veroniky Šimora, doktorandky externej formy štúdia na Ústave záhradníctva FZKI SPU v Nitre.

Názov dizertačnej práce.: "Antifungálna aktivita rastlinných silíc a ich aplikácia v potravinovom modeli rastlinného pôvodu"

Miesto konania obhajoby: Ústav záhradníctva FZKI SPU v Nitre, cvičebňa BZ-02, Areál SPU

obhajoba dizertačnej práce Mgr. Veroniky Šimora , doktorandky externej formy štúdia na Ústave záhradníctva FZKI SPU v Nitre.

10:00h obhajoba dizertačnej práce obhajoba dizertačnej práce Ing. Lucii Galovičovej, doktorandky dennej formy štúdia na Ústave záhradníctva FZKI SPU v Nitre.

Názov dizertačnej práce.: "Biologická aktivita rastlinných silíc a ich aplikácia v komoditách a potravinách rastlinného pôvodu"

Miesto konania obhajoby: Ústav záhradníctva FZKI SPU v Nitre, cvičebňa BZ-02, Areál SPU

obhajoba dizertačnej práce Ing. Lucii Galovičovej , doktorandky dennej formy štúdia na Ústave záhradníctva FZKI SPU v Nitre

Ísť späť