Obnova historickej krajinnej štruktúry teoreticky a prakticky

napísal

Odborný seminár

Obnova historickej krajinnej štruktúry teoreticky a prakticky

09. 02. 2023 (štvrtok), Botanická záhrada SPU, časť Ateliéry interiérovej zelene - učebňa.

Lektor: Ing. Ľudovít Vašš.

https://bz.uniag.sk/sk/

Odborný seminár - Obnova historickej krajinnej štruktúry teoreticky a prakticky

Ísť späť