Obnova historickej zelene na príklade Vojnových cintorínov I. svetovej vojny a Biskupskej záhrady v Spišskej Kapitule

napísal

V utorok 5. decembra privítame na Ústave krajinnej architektúry významnú osobnosť slovenskej krajinnej architektúry (OsKAr), Ing. Evu Semanovú, ktorá pôsobila vyše tri desaťročia v službách ochrany nášho kultúrneho dedičstva, najmä historickej zelene, na Krajskom pamiatkovom úrade v Prešove.

Vo svojej prednáške v rámci série Výberov:KA bude hovoriť o obnove historickej zelene na príkladoch vojnových cintorínov I. svetovej vojny a Biskupskej záhrady v Spišskej Kapitule.

Na prednášku srdečne pozývame všetkých záujemcov.

Obnova historickej zelene na príkladoch vojnových cintorínov I. svetovej vojny a Biskupskej záhrady v Spišskej Kapitule.

Ísť späť