Odborná exkurzia Kurzu environmentálneho manažérstva

napísal

Autor: doc. Ing. Lenka Lackóová, PhD.

Dňa 23.4.2018 sa v spolupráci so spoločnosťou Astraia certification, uskutoční odborná exkurzia Kurzu environmentálneho manažérstva. Cieľom exkurzie je ukážka fungovania ochrany životného prostredia v praxi v spoločnostiach Bauer motor gear, Zlaté Moravce a ELEKTRO RECYCLING s.r.o, Slovenská Ľupča. Exkurzie sa zúčastnia študenti, ktorí absolvovali školenie ISO 14001:2015 a ISO 19011:2011.

Prihlasovanie prebieha emailom: lenka.lackoova@gmail.com do 13.4.2018.

Späť