Odborná exkurzia – Morava 2018

napísal

Autor: doc. Ing. Alena Andrejiová, PhD.

V dňoch 9. – 11. mája 2018 sa s podporou grantu CEEPUS realizovala zahraničná odborná exkurzia na Morave v ČR pre študentov študijného odboru Záhradníctvo a pedagógov Katedry zeleninárstva FZKI SPU v Nitre. V rámci exkurzie boli navštívené podniky: Sonnentor s.r.o., Čejkovice so zameraním na pestovanie a spracovanie liečivých, koreninových a aromatických rastlín; Ing. Rudolf Rýzner, Kojátky - príprava sadby, pestovanie a spracovanie hlivy ustricovitej; Bylinky s.r.o., Suchohrdly u Miroslavi - prehliadka poľnej a skleníkovej produkcie vybraných druhov koreninových a aromatických rastlín a MoravoSeed CZ, a.s., Mikulov - prehliadka semenných porastov zelenín a linky na pozberovú úpravu osiva. Súčasťou exkurzie bola aj návšteva Zahradnickej fakulty Lednice, MU v Brne a prehliadka tematických záhrad (Labyrint přírody a ráj zahrad).

Späť