Odborná exkurzia pre študentov z predmetu Nakladanie s odpadmi

napísal

Autor: Ing. Anna Báreková, PhD.

Cieľ:
Návšteva logistického centra firmy Envi-geos, s.r.o. v Lužiankach a oboznámenie sa s technológiou triedenia a recyklácie vybraných druhov odpadov. Následne presun na skládku odpadu v Rišňovciach a kompostáreň v obci Výčapy - Opatovce.

Termín:
18.10.2017 (streda)

Miesto:
Lužianky, Rišňovce, Výčapy-Opatovce

Miesto a hodina odchodu a príchodu:
Areál SPU (kotolňa), odchod 8:40 hod.
Areál SPU, príchod 12:00 hod.

Spôsob dopravy:
autobus

Organizačné zabezpečenie:
Ing. Anna Báreková, PhD.

Späť