Odborná exkurzia pre študentov Záhradníctva

napísal

Autor: Ing. Marcel Golian, PhD.

Cieľ :

návšteva produkčných a spracovateľských záhradníckych firiem

  • Boni Fructi Dunajská Lužná
  • Elesko Modra

Dátum: 5.10.2017

Organizačné zabezpečenie: Ing. Marcel Golian, PhD., Katedra zeleninárstva FZKI SPU v Nitre; Ing. Eduard Pintér, PhD., Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva FZKI SPU v Nitre

Späť