Odborná exkurzia pre študentov Záhradníctva

napísal

Autor: Ing. Miroslav Šlosár, PhD.

Cieľ:

Návšteva Génovej banky a produkčných záhradníckych firiem

  • Výskumný ústav rastlinnej výroby Piešťany – práca s genofondom, skladovanie genetických zdrojov v Génovej banke
  • Plantex – Veselé pri Piešťanoch – produkcia rôznych druhov ovocia

Dátum: 28.09.2017

Organizačné zabezpečenie: Prof. Ing. Magdaléna Valšíková-Frey, Katedra zeleninárstva FZKI SPU v Nitre, Ing. Eduard Pintér, PhD., Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva FZKI SPU v Nitre

Späť