Odborná exkurzia - Zber a spracovanie komunálnych odpadov v Ponitrianskom združení obcí

napísal

Autor: Ing. Anna Báreková, PhD.

ODBORNÁ EXKURZIA

- Určené pre: študentov predmetu Nakladanie s odpadmi

- štvrtok, 24. 10. 2019

- Envi-geos, s.r.o. Lužianky - skládka odpadu Rumanová - kompostáreň Výčapy Opatovce

- Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav, Ing. Anna Báreková, PhD.
- odchod autobusu: 8:30 hod. (areál SPU v Nitre - kotolňa)
- predpokladaný príchod: 13:00 hod.

Späť