Optimalizácia procesu návrhu a realizácie vozoviek nízkokapacitných komunikácií pre účely sprístupnenia krajiny

napísal

Autor: Ing. Elena Aydin, PhD.

Výberová prednáška

- Prednášajúca: Ing. Lenka Ševelová, Ph.D.

- 13.08.2019 o 10:00

- FZKI, Hospodárska 7, Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (učebňa ZP-S1)

Prednáška sa realizuje v rámci programu Erazmus +. V rámci prezentácie bude predstavené výskumné a pedagogické zameranie Ústavu inžinierskych stavieb, tvorby a ochrany krajiny Lesníckej a drevárskej fakulty Mendelovej univerzity v Brne, ako aj skúsenosti z transferu výsledkov konkrétneho projektu TA ČR (Technologická Agentura ČR) do praxe - Certifikovaná metodika - 23327/2015-MZE-16222/M108: „METODICKÝ PRŮVODCE NÁVRHEM A REALIZACÍ VOZOVEK NÍZKOKAPACITNÍCH KOMUNIKACÍ“.

Späť