Park 4Dvory České Budějovice - uplatnenie princípov riadenej sukcesie v architektonickom koncepte

napísal

Autor: Ing. Denisa Halajová, PhD.

Výberová prednáška

Téma: Park 4Dvory České Budějovice - uplatnenie princípov riadenej sukcesie v architektonickom koncepte

Prednášajúci: Markéta a Petr Veličkovi, M&P Architekti, ČR

Kedy: 13. 02. 2020 o 11:00 hod

Kde: TD 01, Tulipánová 7

Krátke info: Vzhledem ke geologickým podmínkám území byl jako vůdčí koncept práce s vegetací zvolen princip řízené sukcese. Park je navržen jako nástup do krajiny. Krajina - prostor s neřízenou sukcesí - je logickým a přirozeným pokračováním sukcesních ploch parku. Park 4Dvory se z krajiny nevymezuje, ale do krajiny se postupně „noří“. Park na místě bývalého vojenského prostoru je zvoleným konceptem přirozeně propojen s bezprostředním i vzdálenějším prostorem přírodě blízkých společenstev i ekosystémem nedalekých rybníků.

Späť