Poďakovanie mesta Banská Bystrica

napísal

Zdroj: FB Katedra záhradnej a krajinnej architektúry

Poďakovanie mesta Banská Bystrica pre Ing. Denisu Halajovú, PhD. z Katedry záhradnej a krajinnej architektúry za spoluprácu na projekte 1. etapy obnovy Pamätníka obetiam fašizmu v Kremničke od Dušana Jurkoviča, ktorý bol zrealizovaný tento rok.

Projekt bo vypracovaný v rámci projektu KEGA 09 SPU 4/2019 "Pamätné miesta a cintoríny ako súčasť kultúrneho dedičstva v krajinnej a záhradnej architektúre".

Poďakovanie mesta Banská Bystrica

Späť