Postavenie žien vo vede

napísal

Taká bola téma diskusie, v ktorej diskutovali slovenské vedkyne s pani prezidentkou Zuzanou Čaputovou. Veľmi nás teší, že medzi vybranými slovenskými vedkyňami bola aj naša Ing. Lucia Galovičová, PhD. z Ústavu záhradníctva.

V rámci diskusie boli spomenuté témy podpory záujmu dievčat o vedu od útleho detstva, či hľadanie riešení ako skĺbiť pracovný a rodinný život tak, aby vedkyne „nestrácali“ vo vysoko súťaživom prostredí preto, že sa starajú o deti, či odkázaných rodičov. Podľa pani prezidentky však pomôžu aj symbolické zmeny, ako aj používanie rodovo citlivého jazyka.

Dobrým príkladom je zmena názvu podujatia Európska Noc výskumníkov na Noc vedy od roku 2024 tak, aby apeloval na dievčatá aj chlapcov rovnako. A úplne najviac pomôže vzájomná spolupatričnosť žien a podpora mužov, ktorí veria na rovnosť príležitostí, ktorých nie je u nás vôbec málo.

Naša fakulta dlhodobo presadzuje politiku nediskriminácie a rovnosti príležitostí.

Ísť späť