Praktické zkušenosti s různými způsoby sběru biologicky rozložitelných odpadů v obcích

napísal

Autor: Ing. Anna Báreková, PhD.

Výberová prednáška

- Ing. Bohdan Stejskal, Ph.D.

- 9. apríla 2018 o 11.00 hod.

- ZP - prednášková miestnosť , Hospodárska 7, Nitra

- Prednášajúci pôsobí ako pedagóg na Ústave aplikovanej a krajinnej ekológie Agronomickej fakulty Mendelovej univerzity v Brne

Späť