Pri príležitosti Dňa študentov boli dekanom FZKI ocenení študenti

napísal

Pri príležitosti Dňa študentov boli dekanom FZKI SPU v Nitre ocenení v roku 2022 za vynikajúce študijné výsledky v jednotlivých študijných programoch počas bakalárskeho štúdia: Patrik Segéň – ABc, Katarína Horňáčková – KBc a Erika Korpášová.

Ďalej boli ocenení študenti, ktorých nominovali ústavy FZKI, nasledovne:

Ústav krajinnej architektúry navrhol Branislava Králika, študenta 4. ročníka študijného programu Krajinná a záhradná architektúra s nadpriemernými študijnými výsledkami a aktívnym prístupom ku štúdiu. O študovaný program krajinná a záhradná architektúra sa aktívne zaujíma a aj svoj voľný čas. Bc. Yana Ischenko je študentkou 1. ročníka 2. stupňa štúdia študijného programu Krajinná a záhradná architektúra. Je ústretová aktívna študentka, ktorá napriek zložitej situácii dokázala úspešne absolvovať bakalársky stupeň štúdia a pokračuje v ďalšom stupni. Je aktívna aj mimo povinných študijných povinností a ochotná pomôcť aj v neštandardných aktivitách.

Ústav krajinného inžinierstva navrhol Kristínu Krajčovičovú, študentku 3. ročníka bakalárskeho stupňa štúdia v študijnom programe Krajinné inžinierstvo, ktorá mimo úspešného štúdia sa dlhodobo venuje bodyfitness a v tejto disciplíne dosahuje vynikajúce výsledky na národnej aj medzinárodnej úrovni. Bc. Marcel Klinčok je študent 1. ročníka inžinierskeho stupňa štúdia v študijnom programe Krajinné inžinierstvo. Okrem úspešného štúdia sa venuje športu. Reprezentoval v ľadovom hokeji v rámci EUHL za HK Slávia STU , venuje sa cestnej cyklistike a aktívne sa pripravuje na preteky IRONMAN triatlon v roku 2023.

Ústav záhradníctva navrhol na ocenenie Terezu Halasová, FZKI študentku 3. ročníka bakalárskeho stupňa štúdia v študijnom programe Záhradníctvo. Má vynikajúce študijné výsledky a je aktívna aj v oblasti vedecko-výskumnej činnosti Ústavu záhradníctva (realizácia poľných pokusov a laboratórnych analýz). Bc. Lenka Benzová je študentkou 2. ročníka medzinárodného študijného programu International Master of Horticultural Science v anglickom jazyku s vynikajúcim študijným priemerom. Jej nominácia na ocenenie je aj za aktívnu účasť na vedecko-výskumnej činnosti Ústavu záhradníctva (realizácia laboratórnych analýz; spracovanie dát; príprava rešerší v AJ).

 

Ísť späť