Pri príležitosti Dňa učiteľov rektorka SPU ocenila pedagógov

napísal

Pri príležitosti Dňa učiteľov ocenila vybraných pedagógov aj rektorka SPU, Klaudia Halászová. Za FZKI ocenenie získal Ing. arch. Ivan Čitáry, PhD., z Ústavu krajinnej architektúry FZKI.

Na SPU v Nitre pôsobí ako vysokoškolský pedagóg už od založenia Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva v roku 1995. V období vzniku FZKI sa aktívne podieľal na tvorbe a formovaní nového študijného programu záhradná a krajinná architektúra. V priebehu svojho pôsobenia vytvoril, rozvíjal, garantoval a vyučoval dôležité predmety v oblasti architektúry a staviteľstva.

V študijnom programe krajinná a záhradná architektúra odovzdáva študentom cenné vedomosti a skúsenosti z projekčnej praxe a pripravuje študentov na budúci výkon regulovaného povolania. Bol vedúcim vyše 70 záverečných prác a diplomanti pod jeho vedením viackrát reprezentovali univerzitu v národnej súťaži Spolku architektov Slovenska – Cena profesora Lacka.

Spolupracoval na projektoch výskumu cez tvorbu pre samosprávy. Koordinoval napríklad komplexný projekt revitalizácie Hradného parku v Leviciach a odborne garantoval ďalšie projekty verejných a vyhradených priestorov vypracovaných v rámci ateliérovej tvorby pre obce Poľný Kesov, Veľký Kýr, Ivanka pri Nitre, Hrušov a iné. Podieľal sa na riešení kultúrno-edukačných projektov MŠVVŠ SR, do ktorých prispel v oblasti architektúry a stavieb.

Je spoluautorom skrípt a učebných textov a vysokoškolskej učebnice.

Ísť späť