Priblíženie technologických, stavebných a arch. postupov a predstavenie diela - Hradná záhrada Bratislavský hrad, Park Bratislava Nové mesto

napísal

Autor: Ing. Monika Butková, PhD.

Výberová prednáška

- Ing. Eva Wernerová

- 06.12.2017 o 13:30 h

- TD 02, Tulipánová 7

- Prednášajúca je autorizovaná krajinná architektka, AWE Ateliér.

- Priblíženie projektu, zámer, myšlienka, funkcie, použitý materiál, kompozícia, zaujímavosti ohľadne výstavby, reakcie verejnosti a iné.

Späť