Problematika výstavby parkovacích plôch v meste Piešťany. Hľadanie myšlienky pri návrhoch letničkových záhonov a mobilnej zelene

napísal

Autor: Ing. Monika Butková, PhD.

Výberová prednáška

- Ing. Denis Bechera

- 06.12.2017 o 14:30 h

- TD 02, Tulipánová 7

- Prednášajúci je záhradný a krajinný architekt, Stredisko verejnej zelene mesta Piešťany.

- Spolupráca, komunikácia pri projekčnej činnosti, Pamiatkové zóny a význam nariadení pri budovaní parkovacích plôch, poškodzovanie plôch verejnej zelene a následky činnosti pri výstavbe, kompetencie a význam správcu zelene. Výsadby jednoročných a dvojročných rastlín v Sade Andreja Kmeťa, revitalizácia a obnova mestského parku – problematika, priblíženie projektu obnovy a revitalizácie, zámer revitalizácie, údržba.

Späť