Proces projektovania – ako pristupovať k tvorbe projektu

napísal

Autor: Simona Rábeková

Výberová prednáška

- Prednášajúci: Ing. Štefan Lančarič, PhD. - AA SKA

- štvrtok, 21.11.2019, 10:00 - 12:00 h

- Prednášková miestnosť TD02, Tulipánová 7

- Výberová prednáška pre študentov 2.ročníka z predmetu Základy projektovania pre krajinnú architektúru

Späť