Projektovanie rodinných záhrad - skúsenosti z praxe

napísal

Autor: Ing. Martina Verešová, PhD.

Výberová prednáška

Prednášajúci:

- Ing. Uherová, autorizovaná záhradná architektka

- 14.3.2018 o 14:30 hod.

- FZKI, Tulipánová 7, Katedra záhradnej a krajinnej architektúry, TD-01

Skúsenosti z projektovania rodinných záhrad....

Späť