Prví absolventi kurzu arboristika na FZKI

napísal

Autor: Ing. Barbora Čakovská, PhD.

Hneď ako sa v januári otvorili brány univerzity, Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva otvorila nový akreditovaný kurz Arboristka v správe a údržbe zelene.

Kurz pozostáva z piatich, blokovo vyučovaných modulov, z ktorých sa v mesiaci január zrealizovali prvé tri, zamerané na Biologické vlastnosti drevín, Hodnotenie stavu stromov a Prevádzkovú bezpečnosť stromov v sídlach.

Účastníci, najmä z oblasti územnej samosprávy v oblasti správy a údržby drevín, mali možnosť rozšíriť svoje poznatky a konfrontovať doteraz použivané metódy údržby zelene.

Celkovo sa modulov zúčastnilo 22 účastníkov, ktorým bolo po úspešnom absolvovaní udelené osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu.

Nové kurzy sa otvoria v máji, a už teraz sa tešíme na nových účastníkov.

Späť