PUNČ FZKI

napísal

Autor: Ing. Kristína Candráková, PhD.

Dňa 4.12.2019 sa uskutočnil už 19 ročník tradičného predvianočného podujatia na Fakulte záhradníctva a krajinného inžinierstva - PUNČ FZKI. Jeho súčasťou boli zaujímavé prednášky a diskusie ako aj predajné stánky a samozrejme nechýbal ani vianočný punč.

Hneď ráno sa študenti mohli dozvedieť o možnostiach vycestovať do zahraničia na mobility a stáže, cez program Erasmus+ a SAIA, ktoré zvýšia ich kompetencie a rozhľad aj do budúcna. Význam študijných mobilít a stáži je nepopierateľný a takisto ho zdôraznili v priebehu dňa aj niektorí z prednášajúcich.

Známy charizmatický moderátor JUDr. Viktor Vincze viedol diskusiu o ekologickom životnom štýle, o jeho osobnom postoji k danej problematike a uviedol aj možné riešenia, ktoré sa dajú aplikovať aj do bežného života a pripomenul, že človek niekedy musí vyjsť zo svojej komfortnej zóny, no nie je to problém, ak to vopred naplánuje.

Z firmy JRK, ktorej poslaním je zlepšiť odpadové hospodárstvo vďaka znižovaniu množstva zmesového komunálneho odpadu, predchádzaním jeho vzniku a zvyšovaním miery triedenia, uviedli rôzne mýty a fakty o triedení odpadu. Už od svojho vzniku kladú dôraz predovšetkým na spoluprácu so samosprávami, stravovacími zariadeniami a s jednotlivcami a vďaka tomu tak spoločne prispievajú k dosiahnutiu Cieľov trvalo udržateľného rozvoja.

Ing. Viktória Papová ako úspešná absolventka rozprávala o svojich zážitkoch z prestížnej záhradníckej výstavy - Flower Show 2019, ktorá sa uskutočnila v Hampton Courte v Londýne a priniesla tak osobný zážitok zo zákulisia príprav a samotnej organizácie výstavy.

Podujatím zaznela aj angličtina od Simone Back Prochnow Arch. MSc.z Brazílie, ktorá svoje zážitky (o svojom živote, štúdiu, cestovaní a výskumu, ktorému sa venuje) aspoň z časti preniesla do prezentácie - Všetko spolu súvisí.

Architektonický ateliér MAPA Architekti - mladý architektonický ateliér pod vedením Ing. arch. Patrície Botkovej a Mgr. art. Mariána Stanislava, ktorý sa pravidelne a úspešne zapája do architektonických súťaží najmä na území Slovenska a aj v Nitre, priniesli informácie “z druhej strany”, o tom ako funguje ateliér a jeho tvorba.

Že všetko so všetkým súvisí zdôraznil aj Ing. Tomáš Zubčák z Pálenice Jelšovce, ktorý porozprával o tom, čo všetko stojí za úspešnými alkoholickými nápojmi a zaujímavým gastro zážitkom, ako aj to, že prepojenie jednotlivých chutí nie je vždy také jednoduché a chce to takisto čas, trpezlivosť, no samozrejme aj potrebné vedomosti. Preto zdôraznil význam vzdelávania, aj možností na štúdium v zahraničí, ktoré síce on sám nevyužil, no zistil, že mu tie znalosti najmä zo začiatku dosť chýbali.

V rámci podujatia si návštevníci mohli zakúpiť aj mnohé ekologické výrobky od Zemito, ako drevené zubné kefky, eko-kozmetiku, sieťové tašky, ako aj ručne vyrábané vianočné ozdoby, napečené vianočné aj bezlepkové koláčiky od študentiek FZKI a takisto aj sušené huby z Podpoľania.

Účastníci sa mohli zapojiť aj do Vianočnej pošty, či vyskúšať svoju hravosť pri rôznych spoločenských hrách. Punc(č) podujatiu dodal aj čarovný teplý nápoj podávaný v originálnych hrnčekoch vyrobených špeciálne pre túto príležitosť.

Ďakujeme všetkým zapojeným prednášajúcim, diskutujúcim ako aj účastníkom a samozrejme Študentskej rade FZKI za zorganizovanie tohto podujatia

Späť