PUNČ FZKI 2022

napísal

Pod záštitou doktorandov a  Študentskej rady FZKI sa uskutočnila najočakávanejšia akcia zimného semestra s názvom PUNČ FZKI 2022. Po dvojročnej pauze sa 06 .12. 2022 stretli všetci študenti a pedagógovia na 12. ročníku fakultného punču. Vymenili na chvíľu študentské a pracovné povinnosti za neviazanú priateľskú atmosféru. Súčasťou punču boli zaujímavé prednášky a diskusie ako aj predajné stánky a samozrejme nechýbal ani vianočný punč.

Na úvod prednáškového bloku sa nám predstavila krajinná architektka Ing. Jana Bieliková ktorá sa šesť rokov podieľala na tvorbe televíznej relácie Hurá do záhrady. Najskôr pripravovala záhradnú poradňu, neskôr návrhy realizácií a bola aj hlavnou moderátorkou. Dnes sa venuje návrhom a realizáciám záhrad pod vlastnou značkou a zároveň edukuje ľudí, ako pristupovať k riešeniu vlastnej záhrady. Porozprávala o jej očakávaniach a realite po ukončení štúdia.

Našim druhým prednášajúcim bol Ing. Jozef Halva, PhD., ktorý pôsobí ako referent GIS na Mestskom úrade v Hlohovci a zároveň je odborným asistentom na ÚKI FZKI SPU v Nitre. Mnohí študenti ho poznajú vďaka výučbe odborných predmetov v oblasti geodézie, geografických informačných systémov a zberu priestorových údajov. Je držiteľom oprávnenia na lietanie s bezpilotným lietadlom a zaoberá sa spracovaním, analýzou a publikovaním zozbieraných dát prostredníctvom mapového portálu. Poukázal na výhody využívania geografických informačných systémov na príklade tvorby mapy volebných okrskov a obvodov, alebo keď dvaja robia to isté

Medzi našimi prednášajúcimi sme privítali aj Ing. Jakub Fuska, PhD., ktorý vykonáva pedagogickú činnosť na ÚKI FZKI SPU v Nitre a zároveň aj na SPŠ stavebnej v Nitre. Poskytuje konzultácie a odborné činnosti najmä v oblasti stavebníctva a krajinárstva, a prináša inovácie v procese analýzy a spracovania priestorových údajov. Snaží sa napredovať vo vývoji nástrojov a riešení procesov spracovávania dát. Účastníkom punču ukázal cenné a praktické rady ako narábať s GIS dátami a nástrojmi, ktoré sú zadarmo.

Našim jediným zahraničným prednášajúcim bol Wouter Verleure, Msc. z Belgicka, ktorý už nejaký čas pôsobí na pozícii krajinného architekta na Inštitúte plánovania a rozvoja hlavného mesta Prahy (IPR Praha), kancelár krajiny a zelenej infraštruktúry. Wouter žije v Čechách iba štyri roky, no za ten čas sa naučil hovoriť po česky a aktívne sa zapojil do spoločenského života. Na punči hovoril o svojich aktivitách nielen v rámci IPR Praha, ale aj v meste Příbram a taktiež povedal niečo viac o svojej motivácii žiť pod brdskými kopcami a ako sa podieľať na obnove danej krajiny.

Vypestovanie kvalitného, hustého a pekne zeleného trávnika je spojené s množstvom práce a námahy, pričom výsledok nebýva vždy istý. So svojimi cennými radami sa prišli podeliť Ing. Martin Mičík a Tomáš Raučin z firmy AustrianGrass s.r.o, ktorí odprezentovali základné kroky pri staraní sa o trávnik a ako zabezpečiť aby sme neboli sluhom trávnika, ale aby nám slúžil.

Prednáškový blok sme zakončili veľkolepo. Peter Žákovič z vinárstva Velkeer nám porozprával o procese výroby sektu a následne predviedol profesionálnu sabráž.

Po pútavých prednáškach sa účastníci občerstvili a následne mali možnosť zapojiť sa do vianočného kvízu a hrať o zaujímavé ceny. V rámci podujatia si návštevníci mohli zakúpiť aj hand made výrobky od študentov FZKI. Veľký záujem bol napríklad o kožené peňaženky, kabelky, tašky, šperky zo živice, scrunchies gumičky zo zvyškových látok, záclonové vrecká na nákup a folklórne batohy. Milovníci medu si mali možnosť zakúpiť domáci včelí med (čučoriedka, zázvor, jahoda, škorica atď.) a domáce výrobky z medu ako napríklad balzamy.

Na záver programu čakalo všetkých účastníkov veľké prekvapenie a prišiel Mikuláš spolu s čertom a  anjelom. Sladkú odmenu dostali všetci študenti a pedagógovia, ktorí zaspievali alebo zatancovali.

Punč vyvrcholil tombolou, kde mali možnosť účastníci vyhrať niekoľko príjemných cien.

Ďakujeme všetkým zapojeným prednášajúcim, diskutujúcim ako aj účastníkom a samozrejme doktorandom a Študentskej rade FZKI za zorganizovanie tohto podujatia.

 

Ísť späť