ReImaGIne Záverečná konferencia "Zelené inovácie v krajinnej architektúre" (Nórske granty)

napísal

KEDY: 30.04.2024 (utorok) 10:00-13:30

KDE: Ústav krajinnej architektúry FZKI SPU v Nitre, Tulipánová 7, 949 76 Nitra

FORMA: prezenčne, v prípade záujmu aj online prenos cez MS Teams

JAZYK: slovenský, s možnosťou príhovoru a diskusie v anglickom jazyku so zabezpečeným prekladom

Vážení kolegovia,

v mene riešiteľského kolektívu projektu ReImaGIne a prijímateľa grantu SPU v Nitre Vás srdečne pozývam na Záverečnú konferenciu projektu ReImaGIne podporeného z Nórskych grantov a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Príďte sa dozvedieť viac o projekte ReImaGIne, o Nórskych grantoch, realizovaných aktivitách a vypočuť si zaujímavé prezentácie o zelených inováciách, zelených strechách a stenách, vodozádržných opatreniach, kvitnúcich lúkach a agrolesníctve. Súčasťou programu je aj komentovaná prehliadka areálu Ústavu krajinnej architektúry FZKI SPU v Nitre, Interaktívnej experimentálnej záhrady a Živého laboratória zelených inovácií ReImaGIne. Podrobnosti programu nájdete v prílohe.

Projekt ReImaGIne bol zameraný na výskum a implementáciu zelených inovácií v krajinnej architektúre. Vďaka Nórskym grantom sa nám podarilo založiť Živé laboratórium zelených inovácií so zelenou strechou, zelenými stenami a vodopriepustnými povrchmi, realizovali sme celý rad zaujímavých medzinárodných workshopov, prednášok expertov z praxe či študijnú cestu do Nórska, o ktorých Vás radi informujeme na našej záverečnej konferencii.

V prípade záujmu Vás žiadam o potvrdenie Vašej účasti mailom do 28.4.2024.

Tešíme sa na Vašu účasť

Attila Tóth a rieštieľský kolektív projektu ReImaGIne

Záverečná konferencia projektu ReImaGIne

Záverečná konferencia projektu ReImaGIne

Ísť späť