Riešenie objektov vyhradenej zelene - školské areály

napísal

Autor: Ing. Denisa Halajová, PhD.

Výberová prednáška

- Ing. Zoltán Balko, autorizovaný krajinný architekt

- 5. 3. 2018 o 13.30

- TD-12, Tulipánová 7

- výberová prednáška v rámci predmetu Ateliéru tvorby vyhradenej zelene

Späť