Slovenská komora architektov – podmienky autorizácie ZKA (skúšky, zodpovednosť, povinnosti)

napísal

Ísť späť