Športový deň zamestnancov Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva

napísal

Autor: Ing. Kristína Candráková, PhD.

Dňa 12. septembra 2019 sa v priestoroch katedier FZKI na Hospodárskej ulici pod Zoborom uskutočnil Športový deň zamestnancov Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva, čím sa obnovila tradícia športového dňa na FZKI.

Športový deň zorganizovalo Vedenie FZKI SPU v Nitre v spolupráci s FO OZ PŠaV pri SPU v Nitre,  v úzkej spolupráci s jednotlivými katedrami FZKI. Podujatie otvoril dekan fakulty prof. Ing. Dušan Igaz,  PhD. a  slávnostným ťuknutím do golfovej loptičky zahájil športový program.

Súťažilo sa v niekoľkých športových disciplínach, pomocou ktorých si zamestnanci mohli precvičiť mimo iného zber plodín do vedra (bedminton), zacielenie postreku na porast (šípky), kosenie buriny (golf), či ničenie škodcov (kolky).

Po zapojení sa do jednotlivých disciplín bola súčasťou ochutnávka fakultného guláša a produktov z jednotlivých katedier, ako napr. varenej kukurice, ovocných štiav a ovocia, či iných sladkých a slaných špecialít.

Umiestnenie a ocenenia v jednotlivých kategóriách boli udelené nasledovne:

Šípky:

1. miesto – Ing. Tatiana Kaletová, PhD. (KKI)
2. miesto – Ing. Miroslav Šlosár, PhD. (KZ)
3. miesto – Ing. Jozef Halva, PhD. (KKPPÚ)

Kolky:

1.miesto – Ing. Dagmar Dobiášová, PhD. (KKPPÚ)
2. miesto – Ing. Vladimír Kišš, PhD. (KBH)
3. miesto – doc. Ing. Viliam Bárek, PhD. (KKI)

Golf:

1. miesto - doc. Ing. arch. Roberta Štěpánková, PhD. (D-FZKI, KZKA)
2. miesto – doc. Ing. Štefan Ailer, PhD. (KOVV)
3. miesto – Ing. Jakub Fuska (KKI)

Bedminton:

1. miesto - Ing. Dagmar Dobiášová, PhD. (KKPPÚ)

Za najšportovejšiu katedru bola ocenená Katedra krajinného inžinierstva (KKI), ktorá získala spolu najviac bodov. Preto sa po dlhých 18tich rokoch presúva putovný pohár z Katedry biometeorológie a hydrológie (KBH) na Katedru krajinného inžinierstva (KKI).

Takisto bola udelená aj špeciálna cena za najlepší guláš, ktorú získal Ing. Marcel Kliment, PhD. (KKPPÚ).

Všetkým výhercom ešte raz gratulujeme a veríme, že športovú tradíciu naďalej zachováme a bude sa každoročne opakovať.

Vedenie  fakulty vyslovuje úprimné poďakovanie všetkým zapojeným pri organizovaní tohto podujatia.

 

Späť