Srovnání spalování komunálních odpadů a technologie mechanicko-biologické úpravy v systému odpadového hospodářství

napísal

Autor: Ing. Anna Báreková, PhD.

Výberová prednáška

- Ing. Bohdan Stejskal, Ph.D.

- 12. apríla 2018 o 08.00 hod.

- ZP - prednášková miestnosť , Hospodárska 7, Nitra

Prednášajúci pôsobí ako pedagóg na Ústave aplikovanej a krajinnej ekológie Agronomickej fakulty Mendelovej univerzity v Brne

Späť