Štandardizácia v správe a ochrane drevín

napísal

Autor: Ing. Marcel Raček, PhD.

Katedra biotechniky zelene
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

pozýva na odborný seminár

Zameranie seminára: Podujatie je zamerané na prezentáciu štandardných postupov pri kontrole stavu stromov ako aj prostriedkov ich správnej údržby a ochrany v sídlach. Účastníci získajú informácie o postupoch kontroly prevádzkovej bezpečnosti stromov. Oboznámia sa s možnosťami aplikácie arboristických štandardov v správe a údržbe zelene.

Cieľová skupina: starostovia obcí a osoby poverené správou zelene.

Termín a miesto konania: 28.11.2019, miestnosť TD-01 pavilón architektúry FZKI Tulipánová 7, Nitra

Vstup: zdarma (na základe prihlášky)

Program:
08:30 - 09:00 Registrácia účastníkov
09:00 - 09:45 Prevádzková bezpečnosť stromov (Prof. Ing. Viera Paganová, PhD.)
09:45 - 10:30 Hodnotenie stavu stromov v sídlach (Ing. Marcel Raček, PhD.)
10:30 - 10:45 Prestávka
10:45 - 11:30 Ako zabezpečiť trvalú udržateľnosť stromov v sídlach? (Prof . Ing. Viera Paganová, PhD. , Ing. Marcel Raček, PhD.)
11:30 - 12:00 Diskusia
12:00 Ukončenie seminára

Organizační garanti: Ing. Marcel Raček, PhD., Prof. Ing. Viera Paganová, PhD.
Kontakt: e-mail: kbz@uniag.sk  - tel: +421 37 641 5430

Prihláška na odborný seminár (doc - 85 kB)

Pozvánka na odborný seminár (pdf - 48,8 kB)

Odborný seminár sa uskutoční s podporou projektu KEGA 003 SPU-4/2017 "Vývoj a implementácia štandardov pre rozvoj a správu zelene v sídlach."

Štandardizácia v správe a ochrane drevín

JPG - Tulipánová 7

Späť