Štátne skúšky 2019/2020

napísal

-- Aktuálne informácie --

Vážení študenti bakalárskeho a inžinierskeho stupňa štúdia,

v prípade, že plánujete ukončiť štúdium v LS 2019/2020, je potrebné, aby ste sa prihlásili na štátnu záverečnú skúšku prostredníctvom UIS a to ihneď.

Systém je otvorený od 21. 4. 2020 do štvrtka 23. 4. 2020 do 12:00.

Pôvodný termín na prihlásenie sa na ŠS sa zmenil na základe požiadavky vedenia univerzity a súvisí s technickou a administratívnou prípravou skúšok. Ďakujem za pochopenie.

Roberta Štěpánková, doc. Ing. arch., PhD., prodekanka pre vzdelávaciu činnosť

--

Vážení študenti,

vzhľadom na súčasnú situáciu, ktorá sa vyvíja veľmi dynamicky a nepredvídateľne, Vás chceme uistiť, že prípravy štátnych záverečných skúšok v stanovených termínoch  pokračujú predbežne podľa pôvodného plánu.

I.stupeň: 06.07.-08.07.2020, II.stupeň: 22.06.-24.06.2020

Vzhľadom k neprehľadnému vývoju situácie však môžu byť v nasledujúcich dňoch a týždňoch prijaté nové nariadenia, ktoré sa môžu dotknúť aj organizácie štátnych skúšok a s tým spojených termínov a úloh.

V tejto súvislosti Vás žiadame, aby ste sledovali zverejňované aktuálne informácie na stránke fakulty prípadne univerzity a my sa budeme snažiť Vás o ďalšom vývoji včas informovať.

prípade potreby kontaktujte študijné oddelenie e-mailom: ivana.mesjarova@uniag.sk

Doc. Ing. arch. Roberta Štěpánková, PhD., prodekanka pre vzdelávaciu činnosť

Späť