Študentské dni nitrianskych univerzít 2021

napísal

Obrázok - ŠDNU 2021

Študentské dni nitrianskych univerzít 2021 pod záštitou Klaudie Halászovej, rektorky SPU a Libora Vozára, rektora UKF budú prebiehať 8. – 26. novembra 2021.

Program:

ŠDNU 2021

Ísť späť