Študentský workshop Dubravka-Mlyn

napísal

Workshop sa ukutoční v období od 5. do 9. 9. 2022 v obci Fulianka a v obci Trnkov.

Ústav krajinnej architektúry FZKI SPU v Nitre vyhlasuje v rámci projektu Mikroprogram PSK výzvu pre študentov krajinnej architektúry na účasť na druhom ročníku študentského workshopu na Východnom Slovensku pod vedením trojice lektorov Ing. arch. Ivana Čitáryho, PhD., Ing. Miroslava Čibika, PhD. a Ing. Mareka Husa, PhD.

Workshop sa ukutoční v období od 5. do 9. 9. 2022 v obci Fulianka a v obci Trnkov. Pre študentov krajinnej architektúry na FZKI SPU v Nitre je vyhradených 12 miest. Workshop je financovaný Prešovským samosprávnym krajom a internými zdrojmi o.z. Dubravka-Mlyn. Účasť na workshope je bezplatná, pre účastníkov bude zabezpečené ubytovanie, strava a cesta.

Svoje prihlášky môžete posielať na: miroslav.cibik@uniag.sk

...

Cieľom projektu je realizovať študentský workshop, počas ktorého by so zreteľom na jeho umelecko-historický charakter došlo k príprave dokumentácie pre realizáciu obnovy pamätihodností a kultúrnych priestranstiev obce Fulianka a obce Trnkov v súvislosti s ich pamiatkovou a spoločenskou hodnotou pre región Šariš. Odbornú garanciu projektu zabezpečuje doc. Ing. Attila Tóth, PhD, vedúci Ústavu krajinnej architektúry FZKI SPU v Nitre.

JPG - workshop Dubravka-Mlyn

Ísť späť