Študijná cesta do Nórska

napísal

Riešitelia medzinárodného projektu "ReImaGIne - Research and Implementation of Green Innovations in Landscape Architecture" (BIN SGS02_2021_013) financovaného z Nórskych grantov v dňoch 15.-19. apríla 2024 navštívili nórskeho partnera projektu Høgskulen for grøn utvikling (HGUt) v Bryne. Experti z HGUt Johan Barstad a Rhys Evans prednášali o komunitnom plánovaní a regeneratívnom rozvoji v Nórsku.

Delegácia z Nitry navštívila aj výskumný inštitút NIBIO v Saerheim, kde im Hans Martin Hanslin, expert z Ústavu mestskej zelene a environmentálneho inžinierstva predstavil výskum zelených striech, zelených stien a iných prírode blízkych riešení, vrátane výskumným plôch a prototypov. Program študijnej cesty zahŕňal aj návštevu revitalizovaných verejných priestorov, vybraných diel krajinnej architektúry, zelených striech, zelených stien, vodozádržných opatrení a iných zelených inovácií v mestách Bryne a Stavanger, ako aj lesoparku okolo jazera Frøylandsvatnet s drevenou lávkou Midgardsormen, ktorá je unikátnym architektonickým dielom.

Študijná cesta do Nórska bola významným odborným prínosom pre pracovníkov Ústavu krajinnej architektúry vďaka vedomostnému transferu a novým inšpiráciám pre vedeckovýskumnú a tvorivú činnosť. Nórskym kolegom srdečne ďakujeme za ústretovosť a podnetný program a Nórskym grantom za túto jedinečnú príležitosť.

Ísť späť