ŠTUDUJ NA FZKI!

napísal

Autor: doc. Ing. arch. Roberta Štěpánková, PhD.

Možnosti štúdia na Fakulte záhradníctva a krajinného inžinierstva.

PREČO ŠTUDOVAŤ na FZKI V NITRE?

- Vyberáte z odborov, ktoré sa ako jediné na Slovensku študujú v Nitre

- Žijete v meste, ktoré patrí študentom

- Prepojenie štúdia a praxe

ŠTUDUJ NA FZKI!

ŠTUDUJ NA FZKI!

ŠTUDUJ NA FZKI!

ŠTUDUJ NA FZKI!

ŠTUDUJ NA FZKI!

ŠTUDUJ NA FZKI!

ŠTUDUJ NA FZKI!

ŠTUDUJ NA FZKI!

ŠTUDUJ NA FZKI!

ŠTUDUJ NA FZKI!

ŠTUDUJ NA FZKI!

ŠTUDUJ NA FZKI!

ŠTUDUJ NA FZKI!

ŠTUDUJ NA FZKI!

ŠTUDUJ NA FZKI!

ŠTUDUJ NA FZKI!

ŠTUDUJ NA FZKI!

ŠTUDUJ NA FZKI!

ŠTUDUJ NA FZKI!

ŠTUDUJ NA FZKI!

ŠTUDUJ NA FZKI!

ŠTUDUJ NA FZKI!

ŠTUDUJ NA FZKI!

ŠTUDUJ NA FZKI!

ŠTUDUJ NA FZKI!

ŠTUDUJ NA FZKI!

ŠTUDUJ NA FZKI!

ŠTUDUJ NA FZKI!

ŠTUDUJ NA FZKI!

ŠTUDUJ NA FZKI!

ŠTUDUJ NA FZKI!

ŠTUDUJ NA FZKI!

ŠTUDUJ NA FZKI!

ŠTUDUJ NA FZKI!

Späť